Anant Chaturdashi Chya Hardik Shubhechha

Anant Chaturdashi Chya Hardik Shubhechha
Ganpati Gele Gavala, Chain Padena Amhala.
Pudhcha Varshi Lavkar Yaa. Sarva Ganesh Bhaktana
Anant Chaturdashi chya Hardik Shubhechha….!!!

Leave a Reply